Ανταλλακτικό Φίλτρο Instapure R8 Λευκό

44.00€

Ανταλλακτικό φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα (Carbon Block) που αλλάζει κάθε 2-3 μήνες περίπου ή 375 λίτρα νερού.
Πυκνότητα διήθησης: 0,5μm
Αφαιρεί:
Δυσάρεστη γεύση και οσμή
97% το χλώριο
100% στερεά σωματίδια
Φυτοφάρμακα και τοξικά
Οργανικές ουσίες
Βαρέα μέταλλα (μόλυβδο, υδράργυρο)
Γεωργικούς και βιομηχανικού ρύπους (ατραζίνη, βενζόλιο, διχλωροαιθάνιο, διχλωροαιθυλαίνιο, διχλωροπροπάνιο, τριχλωροβενζόλιο, τριχλωροαιθάνιο, τριχλωροαιθυλαίνιο, τετραχλωροαιθάνιο, αιθυλοβενζόλιο) και άλλα πολλά.
Μικρόβια, μικροοργανισμούς
Κύστες κρυπτοσπορίδια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
X